ลวดตาข่าย

ขนาดตา ความกว้าง / ความยาว ความยาว 10 / 3-5 เมตร ลวดเบอร์
1 นิ้ว1.5 นิ้ว2 นิ้ว 0.80 เมตร
1.20 เมตร
1.50 เมตร
1.80 เมตร
2.00 เมตร
ขนาดสั่งทำพิเศษ
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
10 / 3-5 เมตร
#12 = 2.60 ม.ม.
#11 = 3.00 ม.ม.
#10 = 3.3 ม.ม.

ตะแกรงสาน ตาข่ายสี่เหลี่ยมจตุรัส

ตระแกรงสาน ขนาด (m.) ลวดขนาด SIZE
ตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด ตา 1 นิ้ว
ขนาด ตา 1.5 นิ้ว, 2 นิ้ว
1 x 2
1.2 x 2.4
ขนาดสั่งพิเศษ
#12,#11,#10
 
Address : 74/11 รองเมือง ซอย 1 ถนนพระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
74/11 Rongmueang Soi 1 Param 6 Road Phatumwan District Bangkok 10330 Thailand 
Tel : 02-2143477, 02-2150620, 02-2168656
Fax : 02-2170137
Email : sunee9@kppsteel.com , sakkarn.k@kppsteel.com
LineID : @kppsteel
 

เพิ่มเพื่อน

FBwww.facebook.com/KRIANGPRAPAMETALSUPPLY