เหล็กแบนตัด

Steel Flat Bar

สามารถโทรเช็ค สเป็คเพิ่มเติมได้ที่เกรียงประภาค้าเหล็ก

 

ลักษณะของเหล็กแบนตัด หรือ Steel Flat Bar […]