” เกรียงประภาค้าเหล็ก “

ก่อตั้งในปี 1985  เริ่มธุรกิจด้วยการ เป็นศูนย์กลาง จำหน่าย  เหล็กแผ่นหนา เหล็กเพลา เหล็กเกรดพิเศษ เหล็กหนาหายาก ทุกประเภท นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 35 ปี ประกอบกับ ช่างผู้เชี่ยวชาญในวงการตัดเหล็กอีกสามสิบปี  การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เทคนิคพิเศษ และมีเหล็กหลากหลายเกรดให้คัดสรร ทำให้ เกรียงประภาค้าเหล็ก พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จนได้รับความพึงพอใจจาก โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ.